Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je neděle 15.12.2019
Společné

Gulášfest Zámrsk

Email Tisk PDF

03.09.19

Jménem obce Zámrsk Vás srdečně zvu na tradiční Slavnosti guláše, které proběhnou na hřišti SK Zámrsk v sobotu 7. září 2019. Opět budete moci ochutnat různé soutěžní guláše a svým hlasem rozhodnout o vítězi gulášového klání.

Akce začíná v 10 hodin dětskými soutěžemi, prodej soutěžních gulášů od 12 hodin, během odpoledne bude probíhat kulturní program včetně vystoupení místních dětských hudebníků. Doprovodný program: Skákací hrad (v případě bezdeštného počasí), malování na obličej. Občerstvení v průběhu celého dne je zajištěno, na čepu pivo Bernard.

S pozdravem

Zuzana Tvrzníková, starostka

jpggulasfest_2019.jpg998.63 KB


 

Setkání rodáků ve Svatém Jiří

Email Tisk PDF

02.09.19

Obec Svatý Jiří Vás srdečně zve

NA SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBYVATEL A PŘÁTEL OBCE SVATÉHO JIŘÍ, KTERÉ SE KONÁ DNE 28. 9. 2019

U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 820 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI.

PROGRAM:

Mše v kostele sv. Jiří 10:30 - 11:30

Oběd v areálu Pod Borovicí 12:00 - 13:00

Slavnostní zahájení 13:00 - 14:00

Hudba – Sax Q 14:30 - 16:30

Hudba – Vepřo knedlo s Dádou 18:00 - 22:00

Zábava pro děti i dospělé

Bohaté občerstvení

Prodej publikací a suvenýrů, výstava kronik a fotografií

 

 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SVATÝ JIŘÍ

 

Vaši účast, či neúčast není potřeba nám sdělovat.

S pozdravem

Miloslav Kubát

 

pdfRodáci_2019.pdf349.87 KB


 

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko - komunitní strategie obcí

Email Tisk PDF

29.10.18

V rámci projektu Komunitní rozvoj mikroregionu Vysokomýtsko CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981 byly a jsou zpracovávány Strategie rozvoje obcí. Tyto strategie vznikají se zapojením občanů obcí, na základě jejich nápadů a impulzů.

Strategický plán vychází z analýz a dlouhodobých strategických zdrojů, zohledňuje potřeby a problémy obce. Je výsledkem společné ho zájmu a spolupráce členů týmu, v němž spolupracovali nejaktivnější občané, podnikatelé a zastupitelé. Po schválení zastupitelstvem se tato strategie stane východiskem a podkladem pro střednědobé plánování do předem stanoveného roku, a budou z ní vycházet místní politiky, programy a projekty.

Na základě těchto zpracování máte nyní možnost nahlédnout do strategických plánů dalších obcí, které je úspěšně dokončily.

pdfDSP_Radhošť.pdf2.15 MB 

pdfDSP_Pustina.pdf2.15 MB

 


 

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko - komunitní strategie obcí

Email Tisk PDF

06.04.18

V rámci projektu Komunitní rozvoj mikroregionu Vysokomýtsko CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981 byly a jsou zpracovávány Strategie rozvoje obcí. Tyto strategie vznikají se zapojením občanů obcí, na základě jejich nápadů a impulzů.

Strategický plán vychází z analýz a dlouhodobých strategických zdrojů, zohledňuje potřeby a problémy obce. Je výsledkem společné ho zájmu a spolupráce členů týmu, v němž spolupracovali nejaktivnější občané, podnikatelé a zastupitelé. Po schválení zastupitelstvem se tato strategie stane východiskem a podkladem pro střednědobé plánování do předem stanoveného roku, a budou z ní vycházet místní politiky, programy a projekty.

Na základě těchto zpracování máte nyní možnost nahlédnout do strategických plánů obcí, které je již úspěšně dokončily.

pdfDSP_Mostek.pdf1.99 MB

pdfDSP_Tisová.pdf1.94 MB

pdfDSP_Tynistsko.pdf2.17 MB

pdfSP_České_Heřmanice.pdf1.61 MB


 

Vzpomínka na napoleonské vojáky

Email Tisk PDF

01.09.17

Vzpomínka na napoleonské vojáky
zemřelé ve Vraclavi - Svatém Mikulášiv roce L8t4
Sobota 9. září 2OL7 od 14:30 hodin ve Vraclavi

Program akce
14:30 Slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15:30 Průvod od kostela k bývalým lázním ve Svatém Mikuláši za přítomnosti členů Řádu
Svatého Lazara a vojáků Císařské slavkovské gardy
16:00 Slavnostní projevy starosty obce Oldřicha Koblížka a přítomných hostů
16:2O Pochod k místu památníku zemřelých ,,Na Francouzích"
16:30 Uctění památky, vysvěcení místa odpočinku zemřelých, hudební vystoupení
16:45 Slavnostní salvy na počest napoleonských vojáků
17.0O Slavnostníukončení, raut u Svatého Mikuláše

Ve Vraclavi dne 25. srpna 2OI7

srdečně zve

Oldřich koblížek
starosta obce Vraclav

pdf.pngVraclav_-_Pozvání_na_vzpomínkovou_akci.pdf418.93 KB


 

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko - komunitní strategie obcí

Email Tisk PDF

29.08.17

Komunitní rozvoj Mikroregionu Vysokomýtsko

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002981

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je napomoci starostům a zastupitelům mikroregionu připravit se na inovace spojené se zaváděním komunitního plánování a vytváření rozvojových komunitních strategií.

V rámci Mikroregionu probíhá zpracování komunitních strategií v obcích Vraclav a Zámrsk.

pdf.pngSP__Vraclav.pdf1.36 MB

pdf.pngSP_Zamrsk.pdf1.26 MB

Logo OPZ barevné


 

KOCANDAFEST 2016

Email Tisk PDF

01.07.16

Zálší 3V4O6200V sobotu 16. čerevence 2016 pořádá pohostinství Kocanda Zálší a SDH Zálší tradiční KONCANDAFEST. Program a další infromasce o akcvi jsou na přiloženém plakátu.


 

Rušení poštovních služeben stále hrozí

Email Tisk PDF

23.05.14

Logo SMSHrozba rušení služeben České Pošty, s. p. je stále aktuální. Na internwtových stránkách Sdružení místních samospráv je zveřejněn článek shrnující poslední aktivity sdružení na tomto poli. Naplnění této hrozby by výrazně zasáhlo životní podmínky obyvatel v mnoha obcích.


 

Úloha místních akčních skupin při rozvoji venkova je nezpochybnitelná

Email Tisk PDF

03.04.13

Logo leader-100x100Úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná a Řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. MAS mají význam pro rozvoj venkovského prostoru, zejména budováním funkčního partneství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, které přispívá pozitivně k oživení venkova. Naproti tomu sdružení samospráv na správních území ORP, prosazovaná Svazem měst a obcí ČR (SMO) by měla být schopna mnohem lépe formulovat zájmy samospráv na plnění svých funkcí v oblasti rozvoje venkovského prostoru. O těchto tématech se opět jednalo na valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 14. března ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních skupin, které jsou členy tohoto profesního sdružení a četní hosté. Další infromace o závěrech tohoto jednání jsou v článku uveřejněném na webových stránkách NS MAS - viz níže uvedený odkaz.

Úloha místních akčních skupin při rozvoji venkova je nezpochybnitelná 


 

Varovný systém pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko

Email Tisk PDF

18.11.12

Banner OPZP FS ERDF CMYK vertikalniMikroregion Vysokomýtsko vypsal zjednodušené podlimitní výběrové řízení na dodavatele "Varovného systému pro obce Mikroregionu Vysokomýtsko". Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace varovného a informačního systému - zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování a vyrozumění a dodávka a instalace lokálního výstražného systému a elektronické sirény v obcích Bošín, Dobříkov, Podlesí a Zámrsk. Více infromací o výběrovém řízení je možné získat na portálu zadavatele.