Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je neděle 5.12.2021

Česká republika se připravuje na čerpání evropských dotací v období 2014-20


Vys Mýto Lhůta IMG 4142-V současné době probíhají intenzivně práce na přípravě pro čerpání dotací z evropských fondů v období 2014-20. Ve venkovském prostoru probíhají diskuse o tom, kdo je vlastně tím pravým reprezentantem tohoto prostoru a prostřednictvím koho budou dotace poskytovány. O tuto výsadu spolu soupeří místní akční skupiny (MAS), reprezentované Národní sítí místních akčních skupin (NSMAS) a obce nezařazené do žádné MAS, jejichž jménem hovoří především Svaz měst a obcí (SMO). NSMAS se  snaží prosadit distribuci dotací prostřednictvím MAS. Toto řešení má nevýhodu v tom, že funkčními MAS není pokryté celé území ČR. Dále jsou rozdíly v reprezentativnosti jednotlivých MAS, některé fungují na principu rovnovážného partnerství sasmospráv, podnikatelského a neziskového sektoru.  U některých o rovnovážném partnesrtví nelze hovořit.

SMO prosazuje vznik sdružení samospráv na území spadajících pod jednotlivé obecní úřady s rozšířenou působností a distribuci  dotací na základě jejich požadavků.  Více argumentů k tomuto řešení je uvedeno v článku zveřejněném dne 7. 3. 2013 na webových stránkách SMO - ČR chybí pozice územní a urbánní dimenze pro čerpání fondů EU (viz níže).

 

ČR chybí pozice územní a urbánní dimenze pro čerpání fondů EU

Svaz dlouhodobě požaduje významné posílení role měst a obcí v agendě evropských fondů. Za tímto účelem zpracoval analýzy potřeb měst a obcí s finanční podporou státu a požaduje vznik pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi, bez které nebude možné jasně definovat priority zaměřené na potřeby jednotlivých kategorií měst a obcí v operačních programech. Vzhledem k tomu, že příprava operačních programů již intenzivně probíhá, je požadavek Svazu nanejvýš aktuální. Tímto důležitým tématem se zabývala i vláda ČR. Na společném zasedání se zástupci Svazu dne 30. ledna 2013 přislíbila zajistit vytvoření takové pozice v termínu do konce února, který však nebyl dodržen.

Citace ze společného prohlášení Svazu a vlády ČR:

„V souladu s nezastupitelnou rolí samospráv v rozvoji území představitelé vlády i Svazu plně podporují významné posílení pozice měst a obcí v agendě evropských fondů. Právě města a obce jsou totiž jasnými rozvojovými póly růstu, se kterými se musí počítat při přípravě, koordinaci a realizaci budoucí strukturální politiky. Z tohoto důvodu se vláda zasadí o vznik jasně definovaných priorit zaměřených na potřeby měst a obcí podporovaných z evropských fondů po roce 2013. Vláda bude ve spolupráci se Svazem prosazovat urbánní a územní dimenzi ve všech operačních programech. Za tímto účelem zajistí do konce měsíce února vznik pozice České republiky k územní a urbánní dimenzi při čerpání evropských fondů, a to za aktivní účasti partnerů.“

Celé prohlášení je k dispozici jak na webových stránkách Svazu, tak vlády ČR.

Na jednání se zástupci MMR dne 28. února 2013 (kde Svaz zastupovali výkonný místopředseda Jaromír Jech, vedoucí oddělení vnějších vztahů Ingrid Štegmannová a zástupci expertního týmu projektu Urban Arnošt Marks a Marek Jetmar) na tuto skutečnost Svaz upozornil a požadoval s odvoláním na společné prohlášení ze zasedání s vládou České republiky vznik pozice k územní a urbánní dimenzi v co nejkratším termínu. Zároveň opakovaně upozornil na chybějící územní priority na řešení potřeb měst a obcí ve Strategii regionálního rozvoje a požadoval jejich dopracování tak, aby mohly být uplatněny při přípravě operačních programů.