Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky
Dnes je neděle 29.5.2022

1. setkání starostů obcí z obvodu ORP Vysoké Mýto


Obce sobe LOGOV rámci realizace projektu SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - reg.čís. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 se uskutečnilo dne 02.06.2014 na Městském úřadě Vysoké Mýto 1. setkání starostů obcí z obvodu ORP Vysoké Mýto. Na programu bylo

seznámení se současným stavem prací na projektu, v jehož rámci bude zpracována strategie rozvoje pro čtyři tematické oblasti: předškolní výchova a vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství a jedno téma volitelné. Přítomní zástupci obcí se shodli, že v rámci ORP Vysoké Mýto bude volitelnou tematickou oblastí cestovní ruch, zahrnující i společnou koordinaci a propagaci kulturních a společenských akcí.

 

Nad potřebou vzájemně výhodné a dobrovolné spolupráce obcí v přirozených spádových regionech panovala vcelku shoda. Rozporné názory však stále panují na některé aspekty vlastní realizace projektu. Patří sem zejména problematika financování projektu, okolnosti získání dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a způsoby poskytování informací o cílech a vlastním obsahu projektu zejména v jeho počátku. Doufejme, že se nejasnosti a rozpory podaří odstranit a z projektu se podaří vytěžit co největší přínos pro rozvoj obcí v našem regionu. Více infromací o vlastním projektu je možné získat na webových stránkách OBCE SOBĚ. Snímky z průběhu setkání jsou dostupné v následující FOTOGALERII.

 

V současné době jsou pro naše území zpracovány následující dokumenty:  Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vysoké Mýto a Analýza povinných tematických oblastí pro obvod ORP Vysoké Mýto (JEDNÁ SE STÁLE O PRACOVNÍ MATERIÁLY, NA KTERÝCH NEBYLY PROVEDENY KOREKTURY A KONEČNÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA).

 

PMOS Logo barevne