Zápis z jednání valné hromady, 12.4.2018 (zveřejněno od 25.4.2018)

20. 2. 2023