Ochrana osobních ůdajů

Správce osobních údajů:     Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Vysokomýtsko, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00272046 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení[1] subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:                B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01

adresa datové schránky:        47jbpbt

e-mailová adresa:                  stanislava.fiserova@vysoke-myto.cz

telefon:                                +420 465 466 124

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

titul, jméno, příjmení:            Bc. Jiří Kořínek

e-mailová adresa:                  gdpr@vysoke-myto.cz

telefon:                                 +420 465 466 175

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.

[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)