Zápis z jednání valné hromady, dne 08.12.2014

20. 2. 2023