Zápis z jednání valné hromady, dne 10. 12. 2002

20. 2. 2023