Zápis z jednání valné hromady, dne 17. 6. 2003

20. 2. 2023