Zápis z jednání valné hromady, dne 20.05.2014

20. 2. 2023