Zápis z jednání valné hromady, dne 23. 11. 2006

20. 2. 2023