Zápis z jednání valné hromady, dne 26. 3. 2009

20. 2. 2023