Zápis z jednání valné hromady, dne 27. 3. 2008

20. 2. 2023