Zápis z jednání valné hromady, dne 27. 6. 2002

20. 2. 2023