Zápis z jednání valné hromady, dne 28.3.2017

20. 2. 2023