Zápis z jednání valné hromady, dne 29. 3. 2007

20. 2. 2023