Zápis z jednání valné hromady, dne 29. 4. 2004

20. 2. 2023