Zápis z jednání valné hromady, dne 30. 11. 2004

20. 2. 2023