Zápis z jednání valné hromady, dne 30. 3. 2006

20. 2. 2023