Zápis z jednání valné hromady, dne 31. 12. 2005

20. 2. 2023