Zápis z jednání valné hromady, dne 31. 3. 2005

20. 2. 2023