Zápis z jednání valné hromady, dne 4. 12. 2008

20. 2. 2023