Zápis z jednání valné hromady, dne 6. 12. 2007

20. 2. 2023