Zápis z jednání valné hromady, dne 9. 12. 2003

20. 2. 2023