Zápis z jednání valné hromady, dne 10.12.2013

20. 2. 2023