Zápis z jednání valné hromady, dne 17. 12. 2009

20. 2. 2023