Zápis z jednání valné hromady, dne 24. 4. 2012

20. 2. 2023