Zápis z jednání valné hromady, dne 25. dubna 2013

20. 2. 2023