Zápis z jednání valné hromady, dne 27. 11. 2012

20. 2. 2023