Nové Hrady

23. 2. 2023

Nové Hrady se nachází 12 km jižně od Vysokého Mýta. Katastrální výměra obce činí 6,73 km2. Na této ploše se nachází 176 domů s číslem popisným a 57 domů s číslem evidenčním, v nichž trvale žije 308 obyvatel. Z toho 112 domů a chat je používáno k rekreaci. Administrativně se obec člení na pět místních částí, a to Dudychov, Mokrou Lhotu, Nové Hrady, Rybníček a Roudnou. Dudychov leží 2 km jižně, Mokrá Lhota 1 km západně, Rybníček 1 km severozápadně a Roudná 1 km jižně od Nových Hradů.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1293. Nové Hrady byly sídlem novohradského panství, které až do 17. století vlastnila česká vrchnost, a to buď světská, anebo duchovní. V roce 1604 toto panství získal německý šlechtic Pavel Sixt z Trautsohnu na Falkenštejnu. V držení jeho rodu zůstalo panství až do roku 1750. Poté získal novohradské panství šlechtický rod Harbuvalů, který ho měl ve svém vlastnictví až do poloviny 19. století, kdy byla zrušena patrimoniální správa. Tehdy se staly Nové Hrady samosprávnou obcí, kterou jsou doposud.

V Nových Hradech se nalézají čtyři menší rybníky, jeden rybník je také v Roudné  a další v Rybníčku. V Mokré Lhotě pak nalezneme hasičskou nádrž. Novými Hrady protéká Hradecký potok, Roudnou pak řeka Novohradka, do které se zde vlévá Jarošovský potok. Přímo nad jejich soutokem je postaven neobvyklý kamenný most.

Nejvýznamnější pamětihodností obce je rokokový zámek Nové Hrady, který nechal vystavět v letech 1774-1777 hrabě Jean-Antoine Harbuval de Chamaré. Zámek byl postaven pod původním hradem, materiál ze starého hradu posloužil pro stavbu zámku. Zámeckou budovu obklopuje rokokový ornamentální areál, který byl dokončen v roce 1791. Celému zámeckému komplexu, který zahrnuje samotný zámek, anglický park, francouzskou zahradu, klasicistní zahradní altán, barokní špýchar a přírodní amfiteátr, se někdy přezdívá Malý Schönbrunn, anebo České Versailles. V zámeckém parku se nachází zbytky gotického hradu, a také Křížová cesta, která byla v roce 1767 vytesána z velkých pískovcových kvádrů. V barokním špýcharu je trvale umístěno První české muzeum cyklistiky.

Další kulturní památkou obce je barokní kostel svatého Jakuba z roku 1724. Východně od Nových Hradů se pak rozkládá jelení a daňčí obora. K rekreaci v obci slouží přírodní koupaliště v Roudné. Nalezneme zde také fungující mateřskou školu, základní školu od 1. do 5. třídy, knihovnu a sbor dobrovolných hasičů.