Radhošť

20. 2. 2023

Radhošť leží 7,5 km severozápadně od Vysokého Mýta. V obci žije 171 obyvatel v 60 domech. Celková rozloha obce činí 4,8 km2. Administrativně spadá k obci místní část Sedlíšťka, která se nachází 0,5 km západně od Radhoště. V Sedlíšťcích se nalézá vlaková zastávka, která je součástí hlavní trati vedoucí z Chocně do Pardubic.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226, kdy je Radhošť zmiňována v listině krále Přemysla Otakara I. Prvním vlastníkem obce byl Otaslav z Radhoště. Oblast v okolí Radhoště však byla pravděpodobně osídlena již během doby bronzové. Nasvědčují tomu nálezy popelnicových hrobů, které byly objeveny v 19. století v okolí silnice vedoucí z Radhoště na Stradouň. Radhošť po svém vzniku dost často měnila majitele, nějaký čas pak spadala i pod správu Vysokého Mýta. V průběhu 17. století se obec definitivně stala součástí chroustovického panství, které v roce 1736 získal do svého majetku šlechtický rod Kinských, kteří ho později prodali Thurn-Taxisům. V jejich moci zůstala Radhošť až do rozpadu patrimoniální správy v roce 1850, kdy se stala obcí samosprávnou, jíž je dodnes. Sedlíšťka byla přiřazena k obci Radhošť v roce 1964.

Obcí protéká řeka Loučná, do které se jihozápadně od Sedlíštěk vlévá Svařeňský potok. Asi 0,5 km severně od Radhoště se pak nachází přírodní památka Šejval zahrnující rybník s přilehlými slatinnými loukami.

Kulturními památkami obce jsou původně gotický kostel svatého Jiří v Radhošti, přestavěný v letech 1772-1773 a nově opravený v roce 2012, dále pak dřevěná zvonice u kostela z 13. století a venkovská usedlost v Sedlíšťách. V obci nalezneme sokolovnu, která slouží ke kulturnímu i sportovnímu využití. Funguje tu i sbor dobrovolných hasičů.