Sudslava

23. 2. 2023

Sudslava se nachází 15 km severovýchodně od Vysokého Mýta. Rozloha obce činí 4,4 km2. V Sudslavě žije 182 obyvatel v 67 domech.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Obec i s tvrzí, která zde stála, patřila Janovi ze Sudslavy. Sudslavská tvrz byla dobyta českým králem Karlem IV. Ten tvrz srovnal se zemí při trestné výpravě za podmaněním rytíře Mikuláše z Potštejna, který byl známým loupežníkem. Později se majitelé obce často střídaly, až se v polovině 19. století, po rozpadu patrimoniální správy, stala Sudslava samosprávnou obcí, kterou zůstala dodnes.

Sudslava díky své nadmořské výšce 432 m n. m. patří k nejvýše položeným obcím v mikroregionu Vysokomýtsko.

Největší památkou obce je kostel Proměnění Páně dokončený v roce 1772. Na jeho místě stál původně dřevěný kostel, který se připomíná již v roce 1380. V roce 1692 byl kostel povýšen na farní a byla zde zřízena fara, která je rovněž jednou z historických památek okresu. Před farou stojí zrenovovaná barokní socha svatého Jana Nepomuckého. V bývalé farní zahradě pak najdeme sochu ukřižování Krista z konce 18. století. V obci působí rovněž různé zájmové organizace, jako například sbor dobrovolných hasičů od r. 1879, ČZS a zejména TJ Sokol, který má dlouholetou tradici ve stolním tenise. V poslední době v obci působí občanské sdružení Genius loci, sídlící v budově místní fary. Aktivity tohoto sdružení jsou zaměřeny zejména k rozvoji kultury a podpoře obnovy kulturního dědictví.

K občanskému vybavení obce patří prodejna potravin, mateřská škola, pošta, kostel, hřbitov, antukové kurty, herna stolního tenisu, dětské hřiště, knihovna, vodní nádrž, která je čištěna, a proto se v ní dá v létě vykoupat. Obec má veřejný vodovod, je plynofikována a má nově zbudovanou kanalizaci a ČOV.