Tisová

23. 2. 2023

Tisová se nachází 4 km jihovýchodně od Vysokého Mýta. Katastrální výměra obce činí 10,97 km2. Na této ploše se nalézá 160 domů, v nichž žije 555 obyvatel. Administrativně k obci patří místní část Zaháj, která se nachází 2 km severně od Tisové.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1407. Určitá část stavení a dvorů v Tisové patřila městu Vysokému Mýtu. Během 16. století se stala Tisová součástí litomyšlského panství, které bylo majetkem šlechtického rodu Pernštejnů. V litomyšlském panství setrvala obec až do rozpadu patrimoniální správy v polovině 19. století. Od té doby je Tisová samosprávnou obcí.

Tisovou protéká Sloupnický potok, do kterého se v obci vlévá potok zvaný Labuťka. Přímo v Tisové se nachází tři rybníky, z nichž největším je Bačův rybník. V okolí obce se pak nalézá několik větších rybníků, například Švábský rybník. Nedaleko Zaháje leží velký rybník Chobot, který napájí zejména potoky Hraniční a Betlémský.

Kulturními památkami obce jsou kaple svatého Vojtěcha z roku 1775, socha svatého Jana Nepomuckého v Koutech a bývalý panský dvůr. Ke sportovnímu a kulturnímu vyžití v obci slouží dva antukové kurty, na nichž se během léta uskutečňují známé venkovní zábavy a v zimě tělocvična základní školy. V Tisové se dále nalézá fungující mateřská škola, základní škola od 1. do 5. třídy, víceúčelový sál v objektu obecního úřadu a veřejná knihovna. O sportovní a společenské vyžití se starají vedle obce TJ Sokol, sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení a občanské sdružení ECCE Tisová.