Vraclav

23. 2. 2023

Vraclav leží 5 km západně od Vysokého Mýta na dvou katastrálních územích o celkové výměře 13,89 km2. Má 750 obyvatel, žijících 288 domech. Administrativně se obec člení na tři místní části, a to Vraclav, Svatý Mikuláš a Sedlec. Svatý Mikuláš je na Vraclav napojen ze severní strany, Sedlec leží 2 km jižně od Vraclavi.

Přímo ve Vraclavi pramení Mikulášský potok, který se o několik kilometrů severněji vlévá do řeky Loučné. V Sedleci pramení potok Zbraň, který se mezi obcemi Vinary a Stradouň vlévá do Svařeňského potoka.

První zmínka o Vraclavi pochází z roku 1073, kdy se o ní píše jako o Wratislawi. Bylo zde vybudováno hradiště, které patřilo Přemyslovcům a spadalo do hradské soustavy. Roku 1108 zde nechal přemyslovský kníže Svatopluk popravit Mutinu, čelního představitele šlechtického rodu Vršovců. Následně byl vyvražděn celý rod Vršovců. Ve 2. polovině 12. století vlastnila hradiště přemyslovská linie Děpolticů. Její členové však byli na počátku 13. století vyhnáni a hradiště připadlo opět královské rodině. V této době se hradská soustava začala rozpadat, což postihlo i hradiště na Vraclavi, které bylo na konci 13. století opuštěno. Obec Vraclav však nezanikla, nýbrž byla připojena k vysokomýtskému panství, kde setrvala až do poloviny 19. století. Tehdy zanikla patrimoniální správa a Vraclav se stala samosprávnou obcí, jíž je dodnes.

V obci nalezneme několik památek, z nichž nejvýznamnější je poutní kostel z počátku 18. století v barokním areálu ve Svatém Mikuláši. Kostel byl postaven nad pramenem s léčivou vodou. Nejprve zde byla v 17. století vystavěna kaple a o několik let později lázně, které dnes již nefungují, a kašna s léčivou vodou. Tu ale nalezneme i v dnešní době. Další památkou je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 14. století. Původně byl vystavěn v gotickém slohu, později byl barokně přestavěn. Významnou památkou je také oblast bývalého hradiště na Vraclavi, kde nyní stojí pomník z roku 1908 jako památka k 800. výročí vyvraždění Vršovců. V obci najdete i pozůstatky původního románského kostela svatého Václava z poloviny 14. století, který byl roku 1470 vypleněn vojskem uherského krále Matyáše Korvína, a poté zanikl. V 17. století byl obnoven, avšak později vyhořel. V 18. století se z něho stal hostinec. Na vraclavské návsi stojí hasičská zbrojnice z první poloviny 19. století.

Ke sportování v obci slouží fotbalové hřiště a betonový kurt ve Vraclavi a hřiště na malou kopanou, antukový kurt a tělocvična v Sedleci. V zimě je ke sportování využíván víceúčelový sál kulturního domu ve Vraclavi, který slouží hlavně k pořádání společenských akcí.

Do vybavenosti obce patří mateřská a základní škola, knihovna, dětské hřiště, pošta, samoobslužná prodejna a restaurace kulturního domu, v jejíž kuchyni se vaří věhlasné vraclavské houskové knedlíky, ve všední dny výtečné obědy a před víkendem polotovary, které široké veřejnosti usnadňují a zjednodušují přípravu sobotních a nedělních obědů.

O nabídku aktivního užívání volného času místních obyvatel se starají následující vraclavské a sedlecké spolky. Sbor dobrovolných hasičů Vraclav, Hasiči Sedlec, TJ Sokol Vraclav, TTC Sedlec, Myslivecké sdružení Vrcha, Česká červený kř힨, Spolek přítel Vraclave, Spolek „Proti nudě“, Občanské sdružení VESNICE, včelaři, Klub důchodců, Astronomický klub a mariáščníci.

S cílem dalšího rozvoje obec prodává stavební pozemky na výstavbu rodinných domů. Inženýrské sítě umožňují napojení na veřejný vodovod, kanalizaci a STL plynovod.