Zálší

23. 2. 2023

Zálší se nachází 7 km východně od Vysokého Mýta. Obec se rozléhá na ploše 7,72 km2. Žije zde 235 lidí, kteří obývají celkem 94 domů. K obci patří také osada Nořín, která leží 1 km západně od Zálší.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292, kdy je Zálší zmiňováno v zakládací listině zbraslavského kláštera, kterou vydal český král Václav II. V majetku kláštera ale obec dlouho nezůstala, neboť již na počátku 14. století ji získal do svého panství Vítek ze Švábenic. Ten ji pak o několik let později převedl do majetku zderazského kláštera, ve kterém obec setrvala až do husitských válek. Po nich byla začleněna do litomyšlského panství, a tak se stala jměním šlechtického rodu Kostků z Postupic. Součástí litomyšlského panství bylo Zálší až do roku 1850, kdy se stalo samosprávnou obcí, kterou je dodnes. Osada Nořín byla k Zálší přičleněna v roce 1976.

Západně od Zálší se nachází dva rybníky, a to rybník Lačnov a Velký Zálešský rybník, který je napájen Hraničním potokem přitékajícím ze severu, od Chocně.

Zajímavou památkou obce je vodní mlýn Betlém, který byl poháněn vodou z rybníka Lačnov, místními zvaný též Betlémský rybník. Ke sportování v obci slouží antukové hřiště a hřiště na malou kopanou. V Zálší nalezneme knihovnu, mateřskou školu, základní školu od 1. do 5. třídy, a také fungující sbor dobrovolných hasičů.