Zámrsk

23. 2. 2023

Screenshot 2023-08-14 at 15.49.12

Zámrsk leží 4 km severozápadně od Vysokého Mýta. Svojí rozlohou zabírá celkem 7,46 km2. Na této ploše stojí 269 domů, v nichž žije 724 obyvatel. Administrativně se obec člení na tři místní části, a to Janovičky, Novou Ves a Zámrsk. Janovičky leží přibližně 1 km severozápadně od Zámrsku. Nová Ves se pak nachází na jihozápadě obce. V Janovičkách se nachází vlakové nádraží, které je součástí hlavní trati vedoucí z Chocně do Pardubic.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy o Zámrsku psal pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic v dopise, který adresoval papeži Klimentu VI. Osada Nová Ves pak byla založena v roce 1780. Až do poloviny 19. století, kdy byla zrušena patrimoniální správa, náležel Zámrsk ke Chrudimskému kraji. V roce 1850 se stal obcí samosprávnou, jíž je dodnes. Janovičky byly k Zámrsku přičleněny v roce 1962.

Zámrsk je pro svoji nadmořskou výšku, která činí 260 m n. m., nejníže položenou obcí v mikroregionu Vysokomýtsko, stejně tak i celého okresu Ústí nad Orlicí. Zámrskem protéká řeka Loučná, do které se nedaleko obce severovýchodním směrem vlévá potok Slatinka. V Nové Vsi se nalézá soustava pěti rybníků.

Nejvýznamnější památkou obce je barokní zámek, který pochází z 17. století a který byl v 18. století upraven za panování šlechtického rodu Libštejnských z Kolovrat. Zámek byl vystavěn na místě původní tvrze, která byla v 15. století vypleněna vojsky uherského krále Matyáše Korvína. Od roku 1959 sídlí v areálu zámku Státní oblastní archiv Zámrsk. V parku u zámku najdeme přibližně dvě stě let starou šestikmennou lípu srdčitou, která se stala Stromem roku 2004. Další významnou památkou obce je rokokový kostel svatého Martina biskupa z roku 1782, před nímž stojí socha svatého Jana Nepomuckého, vztyčená v roce 1727. V kostele, který se nachází nedaleko zámku, nalezneme varhany z roku 1910. U kostela stojí pozdně barokní zvonice, ve které je umístěn zvon z roku 1596, který sem byl přemístěn z jednoho zrušeného pražského kostela. Za obcí se nachází hřbitov, na kterém si můžeme prohlédnout novorenesanční hrobku rodiny Gottlových s kaplí svatého Kříže, postavenou roku 1884, a klasicistní hrobku rodiny Jeníků Zásadských z Gamensdorfu z roku 1847.

Ke sportování v obci slouží fotbalové hřiště, které se nachází uprostřed obce na ostrůvku utvořeném dvěma rameny řeky Loučné, dále pak antukový kurt, hřiště na malou kopanou, a dvě dětská hřiště, z nichž se jedno nachází v Janovičkách a druhé v Zámrsku. V obci nalezneme také dostihové centrum, již zmiňovaný Státní oblastní archiv, knihovnu, mateřskou školu, základní školu od 1. do 5. ročníku, a dva fungující sbory dobrovolných hasičů, jeden v Janovičkách, druhý ve Zámrsku.