Zápis z jednání valné hraomady, dne 1.12.2016

20. 2. 2023