Zápis z jednání valné hromady, dne 17.12.2015

20. 2. 2023