Zápis z jednání valné hromady, dne 19.12.2017

20. 2. 2023