Zápis z jednání valné hromady, dne 23.03.2016

20. 2. 2023